К.С.Спед ЕООД е лицензиран митнически агент и предлага всички видове услуги, свързани с тези му правомощия.

К.С.Спед ЕООД осъществява митническо представителство за поставяне на стоки под митнически режим допускане до свободно обръщение, износ, митническо складиране, реекспорт и предаване на данни по електронене път към митническите учреждения: изготвяне на електронен ТИР Карнет и транзит. К.С.Спед ЕООД предлага следните услуги в областта на транспорта:

- организира и извършва автомобилни превози посредством собствен и нает автомобилен парк
- организира и извършва цели и групажни пратки от Р Турция за Р България, Р Румъния и Македония.
- разработва оптимални транспортни схеми, съобразени с товарите и изискванията на клиентите.

Контакти:
gsm: + 359 888 866 577 Nikola Valev / manager /
gsm: + 359 885 609 121 Office
tel: + 359 379 7 30 90 Office
fax: + 359 379 7 30 91
e-mail: kssped@kssped.com